home.slogan.alt

Deloitte Eğitim Vakfı

Misyon

Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla yetenekli öğrencilere burs vermek ve eğitim kurumları kurmak

Vizyon

Türkiye’ye ve Türk iş dünyasına değer katacak insanlar yetiştirmek

Hedeflerimiz

Başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yüksek öğrenim seviyesindeki eğitim ve öğretimlerini desteklemek için burs vermek,
İşletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında öğretim kurumlarına yardımcı olmak (yükseköğretim birimleri kurmak, araştırma birimlerini desteklemek, eğitim, konferans, seminer gibi yatırımlarını desteklemek vb.),

Hakkımızda

Faaliyetlerimiz

Bursiyerlerimiz